Thursday, February 5, 2009

As good as it gets

Read original post by Neil Gaiman in English

Cả ngày hôm qua phải bay từ Montreal tới Portland qua Chicago: bây giờ đang ở trong Portland, đã sẵn sàng cho một ngày toàn giao thiệp vào sớm mai và buổi chiếu CORALINE vào buổi chiều. Trong khách sạn với Maddy, người đã bay từ Minneapolis, và là người không ăn buổi tối, nhưng dứt luôn hai thứ tráng miệng khác nhau.

Tôi muốn được ghi lại rằng đây có thể là sướng nhất trên đời rồi: ngồi trong phòng khách sạn với con gái buổi tối trước khi phim của bạn khởi chiếu, xem cuốn sách đoạt giải Newbery của bạn bị xiên xỏ bởi anh chàng Stephen Colbert không có Newbery trong Colbert Report.

No comments:

Post a Comment

Giúp đỡ dịch trang blog của Neil Gaiman

"Neil Gaiman Blog in Vietnamese" được thành lập nhằm mục đích dịch các bài blog do ông Gaiman viết để giới thiệu cho độc giả Việt Nam về tác giả này. Tuy nhiên, do các bài viết của Neil cũng khá nhiều, mhd không thể một mình dịch hết được. Vì vậy, rất cần sự giúp đỡ của các bạn yêu thích Neil Gaiman. Nếu bạn muốn tham gia dịch các bài viết của Neil, xin dịch bài nào trong web ông (chưa dịch ở đây), rồi gởi thư kèm bài dịch và link đến bài gốc cho mhd biết để đăng. Rất mong sự giúp đỡ của những người yêu thích Neil Gaiman.